::Актуализации на софтуер по проект ICB008::
Категория:

БД на СС 'Кодиране и отчет' - Детайли

Файл Размер Коментар Версия Дата
shs_update.ex 6.77MB Актуализация във връзка с промени от 01.04.2016г. 07.00 25/05/2016

СС 'Кодиране и отчет' - Детайли

Файл Размер Коментар Версия Дата
shs_Coder_Upd.ex 7.48MB Последната версия на специализиран софтуер "Кодиране и отчет". НОВ сертификат за 2023г.! 07.23 22/06/2023
SHS_IMPORT_4_04.ZIP 1.8MB Интерфейс за импорт на данни в СС "Кодиране и отчет". 4.04 03/08/2016
shs_code_changes_07_00.doc 118KB Описание на промените по модула. 07.00 25/05/2016
Наръчник за обмен на пакети с НЦОЗА.pdf 1.416MB Указания за обмен на пакети с НЦОЗА. ВНИМАНИЕ!!! Качването на пакет изисква УЕП! Прочетете внимателно указанието и след задаване на коректния УЕП и сървърен сертификат изгответе наново пакетите, които ще изпращате. 06.88 24/02/2012
shs_admin_01_01.ex 1.80MB Административен инструмент за настройка на потребители и права. 01.01 05/01/2012
SHS_CodeR_User_Manual_06_66.pdf 4.84MB Ръководство на потребителя за СС "Кодиране и отчет" 06.66 09/03/2009
SHS_CodeR_QuickReference_Guide_06_66.pdf 1.81MB Бърз справочник на потребителя за СС "Кодиране и отчет". 06.66 09/03/2009
SHS_CoderR_UserUtilities_Manual_06_00.pdf 564KB Ръководство за работа с помощни инструменти за СС "Кодиране и отчет" 06.00 09/03/2009

БД на СС 'Калкулация' - Детайли

Файл Размер Коментар Версия Дата
CalcUpd.ex 968KB Актуализация на базата данни на СС "Калкулация" до версия 04.49. 04.49 22/06/2023

СС 'Калкулация' - Детайли

Файл Размер Коментар Версия Дата
SHSCalcEXE.ex 7.48MB Специализиран софтуер "Калкулация" по проект ICB008. Нов сертификат за 2023г. 04.49 22/06/2023
SHSCalcChng_04_42.doc 539KB Описание на промените във версия 4.42 на СС "Калкулация" 04.42 25/05/2016
SHSCalcChng_04_39.doc 538KB Описание на промените във версия 4.39 на СС "Калкулация" 04.39 10/12/2014
SHSCalcChng_04_38.doc 304KB Добавен е новият механизъм за обмен на пакети с данни към НЦОЗА. Добавени са счетоводни и информационни периоди за 2012г. 04.38 27/02/2012
Наръчник за обмен на пакети с НЦОЗА_04_38.pdf 1,38MB Указания за обмен на пакети с НЦОЗА. ВНИМАНИЕ!!! Качването на пакет изисква УЕП! Прочетете внимателно указанието и след задаване на коректния УЕП и сървърен сертификат изгответе наново пакетите, които ще изпращате. 04.38 27/02/2012
SHS_Calcul_User_Manual_04_00.pdf 1.13MB Ръководство на потребителя за СС "Калкулация" 04.00 09/03/2009
SHS_Calcul_QuickReference_Guide_04_00.pdf 612KB Бърз справочник на потребителя за СС "Калкулация" 04.00 09/03/2009
SHS_Calcul_UserUtilities_Manual_04_00.pdf 624KB Инструкции за работа с помощни инструменти (средства) за СС "Калкулация" 04.00 09/03/2009
SHS_Calcul_Interfaces_Description_01_00.pdf 55KB Описание на формати за импорт на данни в СС "Калкулация" 01.00 14/09/2006